WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s.

NEVOZTE PENÍZE NA SKLÁDKU

Program využití a zhodnocení drůbežího trusu.

Technologie modulového systému biofermentorů GM

V kombinovaných procesech anaerobních (bioplyn) a aerobních technologiích stabilizace a hygienizace substrátů. Zhodnocení a využití drůbežího trusu, modulární systém Green Machines a.s. vytváří optimální uzavřený řetězec při využití drůbežího trusu a dalších organických odpadů jako BRKO a BRO s možností výroby elektrické energie, tepla, bioplynu a peletizovaných hnojiv. Optimální technika a systém zpracování trusu v procesu výroby bioplynu a následných produktů. Po anaerobním a aerobním zpracování jsou k dispozici jak kompostovaná a peletovatelná suchá hnojiva, tak také tekutá dusíkatá hnojiva pro maloobchodní trh a velkoodběratele. V hygienicky nezávadných, pachově neutrálních hnojivech jsou obsaženy všechny výživné látky. Ty se opět rentabilně používají na zemědělských plochách. Tím je zaručen trvalý koloběh výživných látek, ale i ekonomicky provozní přínos pro chovatele drůbeže. Technologie modulových provozů vytváří ucelený systém pro zhodnocení drůbežího trusu a přináší příznivé podmínky pro chov drůbeže, provozovatele, životní prostředí a ekonomické zefektivnění provozů pro chov drůbeže.

V případě kombinovaných systémů GM je hlavní přínos v oblasti využití drůbežích exkrementů na výrobu bioplynu a využití tepelné energie v chovu drůbeže s možností 100 % využití veškerých energií v provozu a tím snižování nákladů na vlastní chov.

151 (9)