WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s.

NEVOZTE PENÍZE NA SKLÁDKU

Moduly pro stavbu a realizaci malé BPS

Postavte si malou BPS. Nevozte peníze na skládku

Firma v roce 2014 až 2015 uvádí na trh modifikované verze bioplynových biofermentorů určených pro malé stanice BPS a to v provedení suché anaerobní fermentace a mokré s horizontálním nebo vertikálním mícháním.

Tyto biofermentory jsou určené pro kombinované provozy kompostáren a malé provozy do výkonu 9 až 100 KWH s využitím el. Energie a tepla v místě realizace. Možnost přímého využití bioplynu bez výroby el. Energie.

151 (4)

Samostatné dodávky technologie biofermentorů a bio filtrů pro malé provozy BPS mobilní provedení

 1. Dodávka biofermentorů počet dle požadavků zákazníka a množství odpadů
 2. Dodávka bio-filtrů
 3. Doprava k zákazníkovi
 4. Provozní návody
 5. Servisní smlouva
 6. Poskytnutí prodloužené záruky na 5 let
 7. Receptury

Možnost umístění biofermentorů na jakoukoliv zpevněnou plochu

Kompletní dodávka modulů pro výrobu bioplynu.

 1. Návrh řešení provozu dle složení odpadů a vstupních surovin, které má zákazník k dispozici
 2. Základní studie provozu návrh ceny kompletní dodávky na klíč
 3. Technickou stavební příprava
 4. Stavební dokumentace pro uzemní řízení (jeli požadována)
 5. Stavební dokumentace pro stavební povolení (jeli požadována)
 6. Prováděcí stavební a technologické dokumentace (jeli požadována)
 7. Studie EIA
 8. Studie pachová
 9. Studie hluková
 10. Provozní řád
 11. Základní receptury
 12. Zajištění zkušebního provozu
 13. Kompletní dodávka technologií
 14. Uzavření smluv na servis techniky
 15. Provozní poradenství

Firma doporučuje budoucím zákazníkům využít sestavu tří až čtyř biofermentorů případně skombinovat suchý a mokrý systém. Tím je zajištěno využití biofermentorů a, kontinuální zpracování bioodpadů. Výrazná úspora nákladů na biofermentory oproti konkurenci, a to jak pořizovacích, tak i provozních. Prakticky nulová potřeba náhradních dílů u suchých systémů po celou dobu provozu. Možnost kombinace suchého a mokrého procesu výroby bioplynu. Mož- nost umístění do hal nebo pod přístřešek. Neomezené množství fermentorů v sestavě s možností kombinace procesů. Možnost rozšíření kompostáren o malé BPS.