WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s.

NEVOZTE PENÍZE NA SKLÁDKU

Komunální zpracování TKO-BRKO-BRO

Sofistikované provozy pro využití TKO, BRKO,BRO a živnostenských odpadů.
Již dnes projektujeme budoucnost.

03C6 (2)