WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s.

NEVOZTE PENÍZE NA SKLÁDKU

zpracování BRKO

Moduly pro zpracování BRKO – kompostárny Využití pro intenzivní chov ryb

Využití modulového systému BPS V intenzivním chovu ryb. V intenzivním skleníkovém hospodářství Unikátní systém využití tepla v produkovaného z fermentorů aerobního zpracování BRKO na komposty a palivo.

Firma v roce 2015 uvede na trh modifikované verze biofermentorů určených pro malé stanice BPS a to v provedení suché anaerobní fermentace a mokré s horizontálním nebo vertikálním mícháním. Tito biofermentory jsou určené pro kombinované pro malé provozy do výkonu od 9 do 100 KWh s využitím el. Energie a tepla v místě realizace. Možnost přímého využití bioplynu výroby el. Energie a pro vytápění provozu intenzivního chovu ryb skleníku atd.

151 (3)