WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s.

NEVOZTE PENÍZE NA SKLÁDKU

Prefabrikovaný systém kompostáren a stanic BPS

Systém prefabrikace a realizace provozů kompostáren a BPS.

Prefabrikovaný systém kompostáren a stanic BPS

Firma dokončila vývoj prefabrikovaného systému staveb kompostáren a BPS pro čtyřstupňový systém využití BRKO a Kombinované systémy kompostáren a prefabrikované BPS.

BRO hygienizace výroby biopaliv bioplynu a CNG. Systém je určen pro větší provozy od kapacity vstupních surovin nad 15 000 tun ročně do kapacity 35 000 tun ročně. Zahájení dodávek konec roku 2014 sériová výroba bude pro rok 2015. Přednosti realiazce prefabrikovaného systému jsou zejména v rychlosti stavby jednoduchosti enormní životnosti ceny technologie vysoké variabilitě provozu a kombinací s kompostárnami s možností výroby paliv. Bezodpadová technologie a procesy. Široká škála zpracovaných odpadů včetně hygienizace.

Prefabrikovaný systém realiazce kompostáren a BPS kombinované suchého a mokrého systémy aerobní a anaerobní procesy využití odpadů

Sortiment prefabrikovaného systému:

technologie_prvni kontakt_03

Výhody prefabrikovaného systému.

 • Opakovaná výroba dílů a široký sortiment od kompostářských až po bioplynové provedení
 • Díky spolupráci s přední firmou na technologie lehkých betonů snížení váhy prefabrikátu
 • Manipulace s jednotlivými prefabrikáty v místě realizace
 • Možnost sestavy v různých délkách a tím i objemech jednotlivých biofermentorů
 • Systémy aerobní pro kompostárny
 • Systémy anaerobní pro BPS
 • Mechanická a chemická odolnost
 • Rychlost výstavby kompostáren a BPS
 • Variabilita velikosti provozních jednotek
 • Rozšiřování provozu o další využití odpadů
 • Prefabrikované systémy nejsou pevně spojené se zemí tím je lze považovat za technologie
 • Vestavba do stávajících prostor budoucího provozovatele
 • Možnost využití zpracování netříděných odpadů BRKO,BRO ,TKO a vybraných živnostenských odpadů
 • Hygienizace procesu
 • Využití bioplynu a úpravu na výrobu CNG a výroby suchého ledu
 • Výroba biopaliva
 • Zpracování jídelních odpadů a potravin
 • Vysoká hygienická bezpečnost provozu
 • Možnost zavedení výroby v prefabrikátech v blízkosti realizace tím zkrácení dopravních cest a finanční úspory nákladů
 • Stanovení velikosti provozu dle množství odpadů s možností rozšiřování provozu
 • Dvou nebo jednostupňové provozy BPS
 • U mokrých a suchých systému unikátní využití bio nosičů
 • Mokré systémy BPS s unikátním horizontálním a vertikálním mícháním
 • Veškeré zpracování digestátu v místě bez potřeby polí
 • Možnost zpracování zemědělských a nezemědělských vstupů
 • Dlouhodobé řešení s nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • Kombinace s mobilními technologiemi biofermentorů a provozů
 • Kompletní dodávky příslušenství – biofiltry, drtiče, nakladače, fléry, překopávače, třídící linky atd.