WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s.

Dodávky technologií pro zpracování a využití odpadů BRKO, TKO a BRO.

Projekty a realizace v rámci programu Nevozte peníze na skládku a programu Zelené stroje.

02

Projekty a relizace městských areálů pro využití odpadů.

Kompletní zhodnocení TKO, BRKO, BRO.

Sofistikované provozy pro využití TKO, BRKO, BRO a živnostenských odpadů.

Firma Waste Recyclyng Technolgy.cz a.s. na základě zkušeností z předešlých realizací a výroby biofermentorů pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů připravila nový systém zpracování komunálních živnostenských odpadů (BRKO) pro zhodnocení těchto odpadů a jejich využití.

KONTAKTUJTE NÁS NA TEL: +420 704 736 946

E-MAIL: WRT@WRT.CZ